Процедура години спілкування

Процедура години спілкування передбачає й особливі умови. Школярі повинні сидіти по колу, бачити того, хто говорить. Не менш важливо дотримуватися встановлених часових обмежень. Для учнів початкової школи досить 30 хвилин, а для старших школярів – 45 хвилин. Якщо обговорення, дискусія відбуваються успішно й цікавлять усіх учнів, то час може бути продовжено, але до розумних меж. Разом із класом необ­хідно встановити, як часто організовувати класні збори, зустрічі. Однак можуть виникнути ситуації, що вимагають невідкладного проведення класних зборів, тоді їх можна організувати вранці, до початку занять. На класних зборах можуть вирішуватися питання виборів і перевиборів органів самоврядування; проводяться групові ігри на відкритому повітрі з моделювання соціальних ситуацій, тренування позитивного мислення; створення класних правил для досягнення бажаної етичної поведінки; вирішення конфліктів і налагодження дружніх взаємин між учнями. За допомогою різноманітних форм діяльності учнів у самоврядуванні клас­ному керівникові необхідно визначити внутрішній ріст дітей. Це може бути виражене в переліку спеціальних навичок, характерних для дітей різного віку.

Для учнів початкових класів характерні такі основні навички:

1. Розуміти й описувати проблему, виступати не соромлячись.

2. Висловлювати власну думку, брати активну участь в обговоренні питання (проблеми).

3. Уміти слухати, коли інші діляться своїми ідеями, думками.

4. Підтримувати тривалий контакт.

5. Чекати й не переривати мовця.

6. Відповідально ставитися до дорученої справи, розвивати здатність до рефлексії.

7. Приймати рішення, адекватне проблемі,потім дотримуватися його.

Для старших школярів характерні такі основні навички:

1. Уміти пропонувати більш ніж один спосіб вирішення проблеми.

2. Враховувати різні точки зору.

3. Передбачати різні наслідки пропонованих рішень.

4. Використовувати активне слухання для перефразування й повто­рення ідей інших учасників.

5. Реагувати на інших на основі принципу емпатії.

6. Відповідально виконувати й брати активну участь у всіх справах класу.

7. Розвивати здатність до рефлексії.


4811162793184293.html
4811213482208176.html
    PR.RU™