Підбирання оптимального складу комплексних бригад монтажників повнозбірних будівель

Вибір монтажного оснащення, способів вивірення конструкцій, тимчасового й постійного їх закріплення

Під час вибирання нормокомплектів знарядь праці - вантажозахватних та монтажних пристосувань, робочого реманенту, механізованих і електрифікованих робочих інструментів перевага віддається тим, що найбільш технологічні:

- зручні при застосуванні;

- мають можливість дистанційного керування;

- призначені для групового вживання (для декількох конструкцій одночасно);

- мають високу точність і низьку трудомісткість під час застосування;

- надійні при будь-яких атмосферних умовах (вітер, дощ, сніг, мороз тощо).

Тимчасове закріплення й вивірення конструкцій під час зведення повнозбірних будівель і споруд мають забезпечувати їх монтаж у відповідності до проекту і вимог СНиП 3.03.01-87 “Несущие и ограждающие конструкции” - відносно допустимих відхилень параметрів елементів, що монтуються.

Постійні закріплення конструкцій - електрозварювання, бетонування тощо - слід виконувати після встановлення, тимчасового закріплення і вивірення конструкцій у проектному становищі на кожному ярусі, поверсі, ділянці до початку монтажу конструкцій вище розташованого ярусу (поверху) або потоку у відповідності до ПВР.

Комплексний процес зведення (монтажу) повнозбірних будівель, наприклад, із збірних залізобетонних конструкцій складається з таких простих робочих процесів:

- встановлення збірних конструкцій;

- електрозварювання з’єднувальних елементів;

- антикорозійного захищення з’єднувальних елементів;

- герметизування і теплоізолювання стиків збірних конструкцій;

- встановлення й розбирання інвентарної опалубки;

- бетонування стиків і замонолічування швів між конструкціями.

Спеціалізований потік зведення надземних конструкцій повнозбірних будівель і споруд являє собою комплексний процес, який виконується комплексною бригадою монтажників.

Прості робочі процеси, що складають комплексний монтажний процес, виконуються ланками робочих в часткових потоках. Ця умова вимагає поділення бригад монтажників на ланки з відповідними професіями і кваліфікаціями робочих. При цьому для виконання кожного простого робочого процесу мають створюватися ланки з оптимальним (раціональним) чисельним і професійно-кваліфікаційним складом.Вихідними даними для розрахунку раціонального складу комплексної бригади (ланок) для монтажу повнозбірних будівель є:

- організаційно-технологічні умови виконання й кількісні параметри процесу;

- витрати робочого часу (трудомісткість) - Тр, чол.-год. (визначається за калькуляціями витрат праці);

- витрати машинного часу (механоємкість) Тк, маш.-год (визначається за калькуляціями витрат машинного часу);

- змінність ведення робіт (приймається в дві або три зміни);

- тривалість виконання процесу, t - днів, визначається за формулою:

Тк

t = ----------- , (4.1)

tч.д. × n

де tч.д. - термін чистої роботи монтажного крана на протязі доби, год.;

n - кількість монтажних кранів, що використовуються для монтажу будівлі, шт.

Кількісний склад комплексної бригади монтажників N визначається за формулою:

Тр

N = ------------- , (4.2)

tзм × t × a

де tзм - тривалість робочої зміни, год.;

n - кількість монтажних кранів;

a - рівень виконання норм продуктивності робочими при виконанні комплексного процесу.

Кількісний склад ланки робочих по кожній професії Nпр визначається за формулою:

Тр.пр.

Nпр = -------------- , (4.3)

tзм × t × aпр

де Тр.пр. - трудомісткість простого робочого процесу, чол.-год;

aпр - рівень виконання норм продуктивності робочими даної професії.

Чисельність робочих комплексних бригад на монтажному потоці Nпот визначається за формулою:

Nпот = N × n , (4.4)

де N - чисельність однієї бригади;

n - кількість монтажних кранів.

Кваліфікаційний склад робочих кожної ланки визначається у відповідності до розрядів робіт, які наведені в Єдиному тарифно-кваліфікаційному довіднику (ЄТКД) або ж з достатнім ступенем точності, в ЕНиР.


4718487040150820.html
4718547131774127.html
    PR.RU™