Басқа тілден енген сөздер

Студенттерге 150

Оқу жылы

«Тұран» университеті,

Азақ және шет тілдері» кафедрасы

Күндізгі бөлімде оқитын ГУМАНИТАРЛЫҚ-ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІНІНІҢ

Курс студенттеріне арналған

Кәсіби қазақ тілі» пәнінен емтихан сұрақтары

СҰРАҚ:«Кәсіби бағдарлы қазақ тілі» атауының дұрыс аудармасын табыңыз.

Специализированно-ориентированный казахский язык

Профессионально-ориентированный казахский язык

Ориентированно-профессиональный казахский язык

Ориентированно-специализированный казахский язык

дұрыс жауап жоқ

СҰРАҚ:«Кәсіби бағдарлы қазақ тілі» пәніне берілген дұрыс анықтаманы табыңыз.

дұрыс жауап жоқ

Мамандық саласына қарай жиі кездесетін лексиканы, ғылыми терминдерді, күрделі синтаксистік құрылымдарды қолдануға үйрету.

Тұрмысқа қажетті жиі кездесетін лексиканы, арнаулы ұғымдарды, қарапайым сөйлеу құрылымдарын қолдануға үйрету.

Күнделікті жиі кездесетін лексикалық құрылымдарды қолдануға үйрету.

Сабақ барысында жиі кездесетін лексикалық, синтаксистік құрылымдарды қолдануға үйрету.

СҰРАҚ:«Тіл туралы» Заң алғаш рет қашан қабылданғанын табыңыз.

22 қазан 1990 жыл

22 қараша 2000 жыл

22желтоқсан 1991 жыл

22 қыркүйек 1989 жыл

жауабы дұрыс емес

СҰРАҚ:Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз: «Елестетудің негізгі формасы – ..................». қабылдау бақылау ойлау арман сезіну

СҰРАҚ:Тіл арқылы ойды басқа біреуге жеткізу не деп аталады?
Елестету

Ойлау

Пікір
Қабылдау

Сөйлеу

СҰРАҚ: Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз: «Адамның есте сақтау қабілеті: .............................. болып екіге бөлінеді». интенсивті және интенсивсіз қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жалған және шынайы таңғы және кешкі құрама және бөлінген

СҰРАҚ:Дұрыс аудармасын табыңыз: «Есте қалдыру».

Держать в памяти

Запомнить

Писать воспоминания

Мемуары

Забывать

СҰРАҚ:Психикалық қасиеттерді табыңыз.
Ес, ойлау, әрекет

Шабыт, мінез, түйсік
Шабыт, зерігу, белсенділік
Түйсік, қабылдау, ойлау

Мінез, темперамент, қабілет

СҰРАҚ:«Бәсеке» сөзінің аудармасын табыңыз.

надежда

будущее

конкуренция

предприимчивость

дұрыс жауап жоқ

СҰРАҚ:«Маман» сөзінің аудармасын табыңыз.

специальность

профессия

предприниматель

специалист

дұрыс жауап жоқ

СҰРАҚ:«Кәсіби сөздер» деген ұғымға берілген дұрыс сипаттаманы көрсетіңіз.

дұрыс жауап жоқ

белгілі бір кәсіп, шаруашылық саласында қолданылатын сөздер

ауыспалы мағынада қолданылатын арнайы сөздер

тура мағынада да, ауыспалы мағынада да қолданылатын сөздер

ауыспалы мағынада қолданылатын арнаулы диалект сөздер

СҰРАҚ:«Обязанность» сөзінің аудармасын табыңыз.

дұрыс жауап жоқ

кәсіби

қызмет

міндет

білімді

СҰРАҚ:«Термин сөздер» деген ұғымға берілген дұрыс анықтаманы табыңыз.

тура мағынада да, ауыспалы мағынада да қолданылатын сөздер

ғылым, техника, өндіріс т.б. саладағы ұғымдар мен жеке сөздердің атаулары

ауыспалы мағынада қолданылатын топтастырылған арнайы сөздер

ауыспалы мағынада қолданылатын арнаулы диалект сөздер

дұрыс жауап жоқ

СҰРАҚ:ТМД, БҰҰ атаулары қандай сөздерге жататынын анықтаңыз.

диалект сөздер

қысқарған сөздер

мағыналы сөздер

көп мағыналы сөздер

ауыспалы сөздер

СҰРАҚ:«Жалпылама қолданылатын сөздер» деген ұғымға берілген дұрыс сипаттаманы көрсетіңіз.

термин сөздер

тура мағынасында жұмсалады

ауыспалы мағыналы сөздер

қысқартылған сөздер

диалект сөздер

СҰРАҚ:«Мүлік» сөзінің аудармасын табыңыз.

работа

специальность

знание

испытание

имущество

СҰРАҚ:«Ответственность» сөзінің аудармасын көрсетіңіз.

дұрыс жауап жоқ

жауапкершілік

жақсылық

қабілеттілік

білімділік

СҰРАҚ:Ағылшын тілінен енген сөзді табыңыз.

жұмыс

оқу

бокс

бөлім

бару

СҰРАҚ:«Коллектив» сөзінің қазақ тіліндегі аудармасын табыңыз.

ұлан

ұрыс

думан

ұжым

дұрыс жауап жоқ

СҰРАҚ:«Кірме сөздер» деген ұғымға берілген дұрыс сипаттаманы көрсетіңіз.

жалпылама сөз

арнаулы термин сөз

қысқартылған сөз

ауыспалы мағынадағы сөз

басқа тілден енген сөздер

СҰРАҚ:«Язык ведения документации» деген тіркестің дұрыс аудармасын көрсетіңіз.

Құжатнаманың тілін жүргізу

Құжатнамалық жүргізу тілі

Құжатнама тілін жүргізу

дұрыс жауап жоқ

Құжатнама жүргізу тілі

СҰРАҚ:«Заңгер» сөзіндегі «-гер» қандай жұрнақ екенін анықтаңыз.

сөз түрлендіруші

сөз алмастырушы

сөз жалғаушы

дұрыс жауап жоқ

сөз тудырушы

СҰРАҚ:«Аз сөз – алтын, көп сөз – көмір» мақал-мәтелінің мағынасы қайндай?

көп сөйле

ән айт

тез жүр

қысқа, нақты сөйле

ойланбай сөйле

СҰРАҚ:«Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады» деген мақалдың мағынасы:

білім жина

көп күлсең, арманың орындалады

спортпен шұғылдан

дүние жина

бәрін ұмыт

СҰРАҚ:Еңбек тақырыбына жазылған мақалды табыңыз.

көңіл – қазы, көз – таразы.

кәсіп – кәсіп түбі нәсіп.

кең пейілді кем болмас

арық атқа қамшы ауыр

өзім білем – өрге апармас

СҰРАҚ:Мақал-мәтелден тұрақты сөз тіркесін табыңыз.

денсаулық – зор байлық

ештен кеш жақсы

сабыр түбі – сары алтын

оқу инемен құдық қазғандай

көп түкірсе, көл болады.

СҰРАҚ:«Басқа пәле ......» деген мақалдың жалғасын табыңыз.

жұмыстан

қағаздан

көзден

тілден

аяқтан

СҰРАҚ:Қайсысы стиль түріне жатпайтынын табыңыз.

ауызекі сөйлеу

публицистикалық

коммуникативтік

ғылыми

ресми іс қағаздары

СҰРАҚ:Диалог көбіне қай стильде қолданылатынын анықтаңыз.

ғылыми стиль

ресми іс қағаздар стилі

құжаттар стилі

публицистикалық стиль

ауызекі сөйлеу стилі

СҰРАҚ:Ғылыми стиль мына ұғымдардың қайсысында қолданылатынын анықтаңыз.

дұрыс жауабы жоқ.

көркем әдебиеттерде

ертегіде

жарнамада

баяндамаларда

СҰРАҚ:Публицистикалық стиль мына ұғымдардың қайсысында қолданылатынын анықтаңыз.

еркін сөйлеуде

әнде

көркем әдебиетте

кинода

газет, журналда

СҰРАҚ:Жұмысқа қабылданғанда тапсырылатын құжат:

газет

кету қағазы

өмірбаян

іссапар куәлігі

хаттама

СҰРАҚ:Іскерлік қатынасқа тән белгіні көрсетіңіз.

дос-жаранмен сыйластық

отбасындағы қатынас

қоғамдық көліктегі сөйлесу

тарихи деректердің болуы

қызмет бойынша қатынас

СҰРАҚ:«Түйіндеме» сөзінің аудармасын табыңыз.

автобиография

приказ

распоряжение

обьявление

резюме

СҰРАҚ:«Қол қойылған» тіркесінің аудармасын табыңыз.

просмотрено

подписано

прочитано

сказано

украшено

СҰРАҚ:«Төлқұжат, кеден, ғаламтор» сөздері қандай сөздер екенін анықтаңыз.

шет тілінен енген сөздер

диалект сөздер

халықаралық сөздер

неологизмдер

әдеби сөздер

СҰРАҚ:Қай сөздің баламасы дұрыс берілмегенін анықтаңыз.

дағдарыс – кризис

сұраныс – спрос

келісім – конфликт

заң шығарушы орган – законодательный орган

қаулы – постановление

СҰРАҚ:«Сот жеке немесе заңды тұлғалар арасындағы келіспеушіліктерді .....» деген сөйлемді аяқтауға қажетті сөзді көрсетіңіз.

жасайды

орындайды

өткізеді

шығарады

реттейді

СҰРАҚ:«Жеті жарғы» заңдар жинағын қазақ қоғамына әкелген тұлғаны көрсетіңіз.

Тәуекел хан

Қасым хан

Есім хан

Тәуке хан

Абылайхан

СҰРАҚ:«Кепілхат, сенімхат» стильдің қай түріне жататынын көрсетіңіз.

көркем әдебиет стилі

публицистикалық стилі

ғылыми стилі

ауызекі сөйлеу стилі

ресми іс-қағаздар стилі

СҰРАҚ:Тұрақты тіркесті табыңыз:

үкімді орындау

Алматы қаласы

сот орындаушылары

көз ілмеу

жаңа заң талаптары

СҰРАҚ:Сөйлемдерден жедел өткен шақты табыңыз

Бұл оқиға баяғыда болған.

Хатшы хаттама толтырып отыр.

Қабылданған заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізілді.

Қабылданған заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізілмек

Өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі

СҰРАҚ:«Подозреваемый» сөзінің қазақша баламасын табыңыз.

айыпталушы

қылмыскер

сотталушы

күдікті

куәгер

СҰРАҚ:Психологияны ғылыми түрде зерттейтін пән:

адам миында болып жататын дәстүрлі емес процестер

адамның рухани жан-дүниесі

адамның санасы

адамның мінез-құлқы

фактілер, зандылықтар, психика механизмдері

СҰРАҚ:«Құқық бұзушылық» тіркесінің орысша аудармасын табыңыз.

правонарушитель

право выживания

право выкупа

правонарушение

правонаследник

СҰРАҚ:«Потерпевший» сөзінің баламасын табыңыз.

Куәгер

Сауал

Жәбірленуші

Сарапшы

Шағым

СҰРАҚ:Азаматтық жауапкершілікке төменгі іс-әрекеттердің қайсысы жататынын анықтаңыз.

жұмысқа кешігіп келу

экологиялық заңдарды бұзу

қоғамдық көліктегі ережелерді бұзу

заңды тұлғаның мүлкіне зиян келтіру

автокөлікті жүргізу тәртібін бұзу

СҰРАҚ:Әкімшілік жауапкершілікке төменгі іс-әрекеттердің қайсысы жататынын анықтаңыз.

ішкі еңбек тәртібі ережелерін бұзу

азаматтың абыройына зиян келтіру

автокөлікті жүргізу тәртібін бұзу

заңды тұлғаның мүлкіне зиян келтіру

жұмысқа кешігіп келу

СҰРАҚ:«Тергеуші бір-екі күн кешіксе, қылмыскер ізін суытады» деген сөйлемнен фразеологизмді табыңыз.

тергеуші

бір-екі күн кешіксе

қылмыскер

ізін суытады

тергеуші кешіксе

СҰРАҚ:Дұрыс аудармасын табыңыз: «Чрезвычайный посол».

Өкілетті елші

Кілетті өкіл

Толық құқықты өкіл

Төтенше оқиға

Төтенше елші

СҰРАҚ:«Подросток» сөзінің орысша баламасын көрсетіңіз.

нәресте

бикеш

жасөспірім

ересек

балалық шақ

СҰРАҚ:«Жемқорлық» сөзінің орысша аудармасын көрсетіңіз.

долг

предательство

безопасность

взяточничество

борьба

СҰРАҚ:ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңы қашан қабылданғанын табыңыз.

1995 жылы 30 тамызда

1992 жылы 13 шілдеде

1992 жылы 4 шілде

1998 жылы 2 шілдеде

1993 жылы 28 қаңтарда

СҰРАҚ:«Сыбайлас жемқорлық» тіркесінің дұрыс аудармасын көрсетіңіз.

соучастник

сообщество

коррупция

соседний

сообщник

СҰРАҚ:«Ассоциационный суд» тіркесінің дұрыс аудармасын көрсетіңіз.

Соттың қауымдастығы

Сот және қауымдастық

Қауым және сот

Қауымдастық соты

Қауымдастық һәм сот

СҰРАҚ:Дұрыс аударылған тілдік бірлікті көрсетіңіз.

Согласно закону – заңға саймасай

Согласно закону – заңмен келіскен

Согласно закону – заң бойымен

Согласно закону – заңға сәйкес

Согласно закону – заңда көрсетілген

СҰРАҚ:Дұрыс аударылған тілдік бірлікті белгілеңіз.

Установленный законами – заң, тәртіпке байланысты

Установленный законами – заңға сәйкес

Установленный законами – заңдармен белгіленген

Установленный законами – заңдар тәртібі бойынша

Установленный законами – заң бойынша тәртіппен

СҰРАҚ:«Заң» сөзіне берілген дұрыс сипаттаманы белгілеңіз.

Сот арқылы өндірілетін ақшалық төлем

Қарауға өтініш білдіруге жазылған сұраныс

Қоғамға зиян келтіретін қарсы әрекет

Ең жоғарғы күші бар нормативті акт

Құжаттың деңгейін анықтайтын сауалнама

СҰРАҚ:«Кінәлі адам» тіркесінің орысша аудармасын табыңыз.

следователь

вина

виновный

ответственный

преступник

СҰРАҚ:«Тінту» сөзіне синоним болатын сөзді көрсетіңіз.

зерттеу

орындау

іс жүргізу

іздеу

жоғалту

СҰРАҚ:«Тергеу әрекеттеріне (допрос, обыск) жатады» деген сөйлемдегі жақшадағы сөздердің қазақша аудармасын табыңыз.

тінту, жазалау

тергеу, тінту

іздеу, жоғалту

жазалау, соттау

соттау, тергеу

СҰРАҚ:«Преступление причиняет вред личной жизни и имуществу человека» дегенсөйлемнің дұрыс аудармасын көрсетіңіз.

Теріс қылық адамның мүлкіне әсер етеді.

Қылмыс адамның өміріне нұқсан келтіреді.

Құқық бұзушылық – адамның қоғамға зиян келтіруі.

Қылмыс адамның жеке өмірі мен мүлкіне нұқсан келтіреді.

Қылмыс адамның денсаулығына, өміріне әсер етеді.

СҰРАҚ:«Юридическое лицо» сөзінің аудармасын табыңыз.

заңгерлік тұлға

әділетті тұлға

жеке тұлға

заңды тұлға

құқықтық тұлға

СҰРАҚ:Қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе қай жылы берілген қатарды табыңыз.

1991 жыл

1995 жыл

1990 жыл

1996 жыл

1989 жыл

СҰРАҚ:«Кепіл» сөзінің аудармасын табыңыз.

Страхование

Гарантия

Кризис

Инфляция

Налог

СҰРАҚ:«Дағдарыс» сөзінің аудармасын табыңыз.

Спекуляция

Агитация

Шаблон

Кризис

Инфляция

СҰРАҚ:«Комплекс» сөзінің аудармасын табыңыз.

Құрылыс

Кеден

Мекеме

Кешен

Құрылым

СҰРАҚ:БҰҰ қашан құрылды?

1944 жылы
1946 жылы

1947 жылы

1948 жылы

1945 жылы

СҰРАҚ:Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) қанша ресми тілі бар?

СҰРАҚ:Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз: «БҰҰ-ның ресми алты тілі бар. Олар ағылшын, ............, ................ қытай, орыс және француз тілдері».

үнді, грек

итальян, жапон

грек, неміс

араб, испан

португал, корей

СҰРАҚ:«Іссапар» сөзінің баламасын табыңыз.

отдых

визит к врачу

командировка, деловая поездка

поход в горы

езда на велосипеде

СҰРАҚ:«Қол қойылған» сөзінің аудармасын табыңыз:

прочитано

просмотрено

сказано

украшено

подписано

СҰРАҚ:Аударманың дұрыс вариантын белгілеңіз: «Вы будущие юристы».

Сіз болашақ заңгерсің

Сендер болашақ заңгерлер

Біз болашақ заңгерсіз

Біздер болашақ заңгерлер

Сіздер болашақ заңгерсіздер

СҰРАҚ:Дұрыс аудармасын табыңыз: «Частное лицо».

Жеке меншік

Жекешелендіру

Жеке адам

Жеке тұлға

Заңды тұлға

СҰРАҚ:Дұрыс аудармасын табыңыз: «Жаһандану».

Развитие

Содружество

Глобализация

Явление

Цивилизация

СҰРАҚ:Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері қашан қабылданды?

1994 жылы 7 мамыр

1995 жылы 25 тамыз

1992 жылы 4 маусым

1991 жылы 1 желтоқсан

1993 жылы 9 қараша

СҰРАҚ:Дұрыс аудармасын табыңыз: «На основе действующего законодательства».

Іс-әрекеттегі заңдар бойынша

Бекітілген заңдар негізінде

Қол қойылып, бекітілген заңдарға сүйеніп

Қазіргі заңның негізі күшімен

Қолданылып жүрген заңдар негізінде

СҰРАҚ:Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз: «1995 жылы қабылданған Ата Заңның ................ «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл – қазақ тілі» деп көрсетілді».

1-бабында

2-бабында

7-бабында

17-бабында

18-бабында

СҰРАҚ:Дұрыс аудармасын табыңыз: «Долгосрочный».
Ұзақ жол

Ұзақ күту

Ұзақ мерзімді

Ұзақ уақыт

Ұзақ сапар

СҰРАҚ:Дұрыс аудармасын табыңыз: «Актуальная проблема».

Өзекті міндет

Өзекті тақырып

Негізгі себеп

Негізгі талап

Өзекті мәселе

СҰРАҚ:Дұрыс аудармасын табыңыз: «Деловое сотрудничество».

Ынтымақтастық тиімділігі

Әскери әлеует

Іскерлік ынтымақтастық

Әскери ынтымақтастық

Іскери келісім

СҰРАҚ:Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз: « ..................... – Біріккен Ұлттар Ұйымы күні».

14 маусым

21 қаңтар

12 қараша

24-ші қазан

2 наурыз

СҰРАҚ:Қате аударылған cөзді табыңыз.

Кеден – таможня

Кешен – комплекс

Құнсыздану – кризис

Саясат – политика

Саясаткер – политик

СҰРАҚ:Қате аударылған cөзді табыңыз.

Достастық – содружество

Наразылық – недовольство

Ысырап – растрата

Замандастар – иностранцы

Елшілік – посольство

СҰРАҚ:Қате аударылған cөзді табыңыз.

Қабілет – способность

Талғам – вкус

Дағды – привычка

Керісінше – наоборот

Ақыл – понятие

СҰРАҚ:Қате аударылған cөзді табыңыз.

Ойлау шеңбері – кругозор

Шаршау – уставать

Белсенді – спокойный

Тапқырлық – находчивость

Үйреншікті – привычный

СҰРАҚ:Қате аударылған cөзді табыңыз.

Талап – требование

Талап ету – требовать

Дыбыс құрылғылары – звуковые устройства


4576757242780940.html
4576836434574525.html
    PR.RU™