Нетарифне регулювання ЗЕД

Нетарифне державне регулювання ЗЕД - комплекс обмежувально-забороняючих заходів, що перешкоджають проникненню іноземних товарів на внутрішній ринок країни. Це заходами прихованого протекціонізму. За характером дії поділяються на:

- кількісні (квотування, ліцензування, добровільні обмеження, ембарго);

- приховані (державні закупівлі, вимоги до вмісту компонентів, технічні бар'єри, податки, імпортні депозити);

- фінансові (субсидії, кредитування, демпінг);

- неекономічні (торговельні угоди, правові режими).

За юридичним забезпеченням поділяються на: формальні - зафіксовані у нормативно-правових документах і включають кількісні та інші обмеження, пов'язані з ними політику, державну участь у торгівлі, обмежувальну ділову практику, митні процедури і практику їх застосування і неформальні - виникають через адміністративні процедури та неопубліковані нормативно-розпорядчі документи, політику і практику органів державного регулювання (результати дій уряду і органів державного управління).

У міжнародній практиці іноземні компанії, що виробляють масову продукцію і не знаходять їй збуту на традиційних ринках, нерідко вдаються до спроби розширити ринкову частку на ринках інших країн за рахунок демпінгу - навмисного заниження цін на товари, що конкурують із товарами, виробленими національними підприємствами, з метою розширення своєї присутності на ринку.

До прихованих форм демпінгу відносяться знижки, відстрочки платежів, бонуси пр. продажу імпортних товарів тощо (завдає шкоди іншим продавцям на даному ринку).

Законодавство передбачає нагляд і контроль за дотриманням антидемпінгових правил. Суб’єкти, обвинувачені в демпінгу, піддаються суворим санкціям.


4569052531342904.html
4569095313947307.html
    PR.RU™